Työskenteletkö myöhäiseen aikaan, kenties yksin? Toimitko viranomaisena, kaupassa, ravitsemusliikkeessä, kuljetusalalla, terveydenhuollossa, joukkoliikenteessä tai muissa asiakaspalvelutehtävissä?

Useilla aloilla uhkatilanteet ovat valitettavan usein toistuvia, ja epämieluisat häirintätilanteet herättävät pelkoa. Uhkatilanteiden hallinta -kurssimme antaa perusvalmiudet puolustaa itseään ja auttaa varautumaan erilaisiin poikkeaviin tilanteisiin.

Uhkatilanteiden riski kasvaa erityisesti työpaikoilla, joilla asiakkaina on sosiaalisten ongelmien kanssa kamppailevia ihmisiä. Asiakkaan pahanolontunne voi purkautua uhkaavana tai väkivaltaisena käyttäytymisenä. Vuosittain kymmenet tuhannet ihmiset joutuvat työpaikallaan uhkatilanteen kohteeksi (SuPer Ry:n kehittämisyksikön selvitys 2001). Uhkatilanteen sattuessa on mielenmaltin säilyttäminen sitä helpompaa, mitä paremmin tilanteeseen on ennakolta varauduttu. Koulutuksemme antaa perusvalmiudet puolustaa itseään ja auttaa varautumaan erilaisiin poikkeaviin tilanteisiin.

Työturvallisuuslaki (738/2002) lähtee siitä, että työssa väkivalta työssä pyritään estämään ennakolta. Työnantaja suunnittelee, valitsee, mitoittaa ja toteuttaa työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet siten, että vaara- ja haittatekijöiden syntyminen estetään ja olemassa olevat vaara- ja haittatekijät poistetaan.

Kaikilla on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi työpaikallaan. Työntekijään kohdistuvaa väkivaltaa tai sen uhkaa ei voida sivuttaa tai jättää jälkiselvittelyn varaan. Uhkatilanteiden tunnistaminen, ennakonti, rajoittaminen ja seuranta ovat kaikki tärkeitä – mutta mikään ei korvaa oikeaa reagointia uhkatilanteen sattuessa.

Uhkatilannekoulutuksemme koostuu vähäintään kolmesta 45 minuuntin mittaisesta perusosiosta. Näiden lisäksi käydään tarpeen mukaan läpi yksi tai useampi valinnaisista osioista.

Perusosiot:
[su_list icon=”icon: check” icon_color=”#85201c”]

  • lakiosa: vuorovaikutteinen keskustelu lainsäädännöstä
  • ennakointi: uhkatilanteen ja uhkaavan henkilön tunnistaminen
  • tekniikat: mm. yleisimmät otteista irrottautumistavat

[/su_list]

Valinnaiset osiot:
[su_list icon=”icon: check” icon_color=”#85201c”]

  • turvasumutinkurssi
  • tekniikat: syventävää lisäopetusta erilaisiin tekniikoihin
  • hallinta: työyhteisön varatumistaso, riskialueet, työympäristön järjestelyt
  • liikkuminen: turvallinen liikkuminen työmatkoilla, kävellen tai julkisilla kulkuneuvoilla
  • reagointi: oikea toiminta erilaisissa uhkatilanteissa, stressireaktion vaiktus toimintaan
  • toiminta onnettumuuspaikalla ja avun hälyttäminen
  • räätälöidyt osat: Muut esim. riskikartoituksen perusteella ilmitulleet seikat

[/su_list]

Uhkatilanteiden hallinta (4-8h)

Vastaa

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.