Tarjoamme yritysten ja yhteisöjen turvallisuudesta ja pelastustoiminnasta vastaaville henkilöille turvallisuusvastaavan koulutusta. Turvallisuusasioiden arvostuksen, riittävän tietämyksen sekä käytännön turvallisuustoiminnan kautta voidaan mihin tahansa yritykseen – toimialasta riippumatta – luoda hyvä turvallisuuskulttuuri. Koulutus voidaan liittää esimerkiksi eri palvelualojen ammatillisiin perusopintoihin.

Koulutuksen osa-alueita ovat esimerkiksi
[su_list icon=”icon: check” icon_color=”#85201c”]

  • yritysturvallisuuden kokonaiskuva
  • turvallisuus- ja pelastussuunnittelu
  • kiinteistöturvallisuus ja turvatekniikka
  • palo- ja pelastusturvallisuus
  • henkilöturvallisuus
  • rikosturvallisuus
  • turvallisuusjohtaminen, palveluiden hankinta ja kilpailuttaminen

[/su_list]

Koulutuksen sisältö ja painopisteet räätälöidään aina yrityksen tarpeiden mukaisiksi. Opetuksen tarkoitus on auttaa yrityksiä hyvän turvallisuuskulttuurin luomisessa ja kehittämisessä, käytännönläheisesti ja todellisia esimerkkejä hyödyntäen.

Turvallisuusvastaavan koulutus

Vastaa