• Turvallisuusvastaavan koulutus
    Tarjoamme yritysten ja yhteisöjen turvallisuudesta ja pelastustoiminnasta vastaaville henkilöille turvallisuusvastaavan koulutusta. Turvallisuusasioiden arvostuksen, riittävän tietämyksen sekä käytännön turvallisuustoiminnan kautta voidaan mihin tahansa yritykseen – toimialasta riippumatta – luoda hyvä turvallisuuskulttuuri. ...
  • Uhkatilanteiden hallinta (4-8h)
    Työskenteletkö myöhäiseen aikaan, kenties yksin? Toimitko viranomaisena, kaupassa, ravitsemusliikkeessä, kuljetusalalla, terveydenhuollossa, joukkoliikenteessä tai muissa asiakaspalvelutehtävissä? Useilla aloilla uhkatilanteet ovat valitettavan usein toistuvia, ja epämieluisat häirintätilanteet herättävät pelkoa. Uhkatilanteiden hallinta -kurssimme antaa ...

Vastaa

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.