• Turvallisuusvastaavan koulutus
  Tarjoamme yritysten ja yhteisöjen turvallisuudesta ja pelastustoiminnasta vastaaville henkilöille turvallisuusvastaavan koulutusta. Turvallisuusasioiden arvostuksen, riittävän tietämyksen sekä käytännön turvallisuustoiminnan kautta voidaan mihin tahansa yritykseen – toimialasta riippumatta – luoda hyvä turvallisuuskulttuuri. ...
 • Uhkatilanteiden hallinta (4-8h)
  Työskenteletkö myöhäiseen aikaan, kenties yksin? Toimitko viranomaisena, kaupassa, ravitsemusliikkeessä, kuljetusalalla, terveydenhuollossa, joukkoliikenteessä tai muissa asiakaspalvelutehtävissä? Useilla aloilla uhkatilanteet ovat valitettavan usein toistuvia, ja epämieluisat häirintätilanteet herättävät pelkoa. Uhkatilanteiden hallinta -kurssimme antaa ...
 • Järjestyksenvalvojan peruskurssi (40 h)
  Järjestyksenvalvoja on henkilö, jonka tehtävänä on valvoa järjestystä ja turvallisuutta sekä estää rikoksia ja onnettomuuksia toimialueellaan. Järjestyksenvalvojaksi voidaan hyväksyä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva, 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka on suorittanut ...
 • Järjestyksenvalvojan kertauskurssi (8h)
  Uudistettaessa järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä tulee suorittaa Sisäasiainministeriön vahvistama, 8 tunnin mittainen järjestyksenvalvojan kertauskoulutus hyväksytysti. Kurssin tarkoitus on varmistaa ja vahvistaa järjestyksenvalvojana toimivan henkilön osaamista. Mikäli järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen on päättynyt, tulee henkilön suorittaa ...
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.