Järjestyksenvalvojan kertauskurssi (8h)
Uudistettaessa järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä tulee suorittaa Sisäasiainministeriön vahvistama, 8 tunnin mittainen järjestyksenvalvojan kertauskoulutus hyväksytysti. Kurssin tarkoitus on varmistaa ja vahvistaa järjestyksenvalvojana toimivan henkilön osaamista. Kurssimme on järjestyksenvalvojista annetun lain (533/1999) mukaista järjestyksenvalvojan kertauskoulutusta.

Järjestyksenvalvojan peruskurssi (40h)
Järjestyksenvalvoja on henkilö, jonka tehtävänä on valvoa järjestystä ja turvallisuutta sekä estää rikoksia ja onnettomuuksia toimialueellaan. Järjestyksenvalvojaksi voidaan hyväksyä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva, 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka on suorittanut Sisäasiainministeriön vahvistaman peruskurssin.

Järjestyksenvalvojat toimivat muun muassa kokoontumislain mukaisissa yleisissä kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa, majoitus- ja ravitsemisliikkeissä majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain, leirintäalueilla ulkoilulain sekä matkustaja-aluksissa merimieslain nojalla. Kurssimme on järjestyksenvalvojista annetun lain (533/1999) mukaista järjestyksenvalvojan peruskoulutusta.

Vastaa