Turvallisuusvastaavan koulutus

Tarjoamme yritysten ja yhteisöjen turvallisuudesta ja pelastustoiminnasta vastaaville henkilöille turvallisuusvastaavan koulutusta. Turvallisuusasioiden arvostuksen, riittävän tietämyksen sekä käytännön turvallisuustoiminnan kautta voidaan mihin tahansa yritykseen – toimialasta riippumatta – luoda hyvä turvallisuuskulttuuri. Koulutus voidaan liittää esimerkiksi eri palvelualojen ammatillisiin perusopintoihin. Koulutuksen osa-alueita

Uhkatilanteiden hallinta (4-8h)

Työskenteletkö myöhäiseen aikaan, kenties yksin? Toimitko viranomaisena, kaupassa, ravitsemusliikkeessä, kuljetusalalla, terveydenhuollossa, joukkoliikenteessä tai muissa asiakaspalvelutehtävissä? Useilla aloilla uhkatilanteet ovat valitettavan usein toistuvia, ja epämieluisat häirintätilanteet herättävät pelkoa. Uhkatilanteiden hallinta -kurssimme antaa perusvalmiudet puolustaa itseään ja auttaa varautumaan erilaisiin poikkeaviin tilanteisiin.